Gemeente omarmt NextGen Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil sport meer onderdeel maken van de leefomgeving, meer mensen in aanraking brengen met verschillende soorten sport en goede faciliteiten bieden. De stad ontwikkelde daarom ‘Sportvisie 2025’ waarin het kader en de ambities voor het sportbeleid voor de komende jaren is beschreven.

De gemeente en organisator SportsGen stellen met NextGen Amsterdam talent in de sport centraal, waarbij top- en breedtesport samenkomen en een inspirerende spin-off ontstaat naar de Amsterdamse jeugd. Diverse coördinatoren van Sportservice Amsterdam zijn nauw betrokken binnen de organisatie van NextGen Games Amsterdam. NextGen Amsterdam is een prachtig uithangbord en visitekaartje voor de stad Amsterdam.